Social Media ikona

Facebook YT
PL EN

Różaniec La Santa Muerte Poland

RÓŻANIEC

Różaniec jest najpotężniejszą i jednocześnie najbardziej popularną formą modlitwy do La Santa Muerte Anioła Śmierci.

Różaniec to pochodząca z czasów średniowiecznych modlitwa Kościoła katolickiego, pierwotnie znana jako Psałterz Najświętszej Maryi Panny. Modlitwa różańcowa jest oparta na Ewangelii wg św. Łukasza. Różaniec to także sznur modlitewny służący do odmawiania modlitwy różańcowej. Zdecydowana większość wyznawców La Santa Muerte, zwłaszcza w Meksyku to katolicy modlący się do Boga i otaczający szczególną czcią Maryję Dziewicę. Matka Boża z Guadalupe jest od 1999 czczona jako Patronka obu Ameryk, Cesarzowa całej Ameryki.

Naturalnie, z czasem zaczęto używać różańca do odmawiania modlitw do Anioła Śmierci La Santa Muerte. Modlitwa na różańcu jest zatem ofiarowywana zarówno Maryi Pannie, jak i La Santa Muerte.

Różaniec La Santa Muerte to modlitwa do Naszej Pani, wyrażająca cześć i uwielbienie składane Świętej Śmierci. Podobnie jak litanie i nowenny do Naszej Pani, zgodnie z tradycją powstał, na bazie Rytu rzymskiego. Modlitwa "Ojcze nasz" jest odmawiana tradycyjnie, ponieważ La Santa Muerte jest Aniołem służącym Panu i wszelka moc została Jej nadana przez Boga. Natomiast, jeśli chodzi o modlitwę "Zdrowaś Maryjo" istnieje tu większa dowolność. Dużo wyznawców układa modlitwę do La Santa Muerte na różańcach indywidualnie i zgodnie z własnym duchem. To najlepszy sposób nawiązania bliskiej więzi ze Świętą Panią, pokazujący naszą chęć personalnego, bezpośredniego zaproszenia Jej do naszego życia, jako najbliższej naszemu sercu Osoby. Tradycyjnie każdy odpowiednik "Zdrować Maryjo" musi być modlitwą i bezpośrednim zwróceniem się do Najświętszej Śmierci, ale nie ma żadnej reguły w jaki sposób i jakimi dokładnie słowami wyznawca powinien modlić się do Naszej Pani na różańcu.

Różaniec to wywodząca się ze średniowiecza nazwa oznaczająca różany wieniec. Róże pełnią szczególną rolę w kulcie La Santa Muerte. Są ulubionymi i najczęściej składanymi na ołtarzach kwiatami Naszej Pani.

Tradycyjnie każda modlitwa różańcowa traktowana jest przez wyznawców jak duchowa róża ofiarowana Świętej Patronce, zatem odmówienie całego różańca wierni przyrównują do wręczania La Santa Muerte wieńca z róż. Wieńca z róż, czyli różańca, przeplatanego białymi liliami symbolizującymi Ojcze nasz.

W tradycyjnym kulcie Świętej Śmierci białe róże to "Zdrowaś" odmawiane do La Blanca czyli La Santa Muerte w białej szacie, czarne róże to "Zdrowaś" odmawiane do La Negra czyli La Santa Muerte w czarnej szacie a czerwone róże to modlitwy kierowane do La Roja - La Santa Muerte w szacie czerwonej. La Santisima często nazywana jest przez wiernych La Rosa Blanca Biała Róża. Zatem inna symbolika różańcowa La Santa Muerte ukazuje wszystkie "Zdrowaś" jako białe róże a "Ojcze nasz" to czerwone róże Krwi Chrystusowej.

Modlitwa na różańcu do La Santa Muerte to nawiedzenie ogrodu różanego Naszej Pani Świętej Śmierci. Różaniec jest modlitwą do Świętej Śmierci, wprowadzającą wiernych w chwałę Anioła Śmierci. Różaniec La Santa Muerte przybliża nas do Świętej Pani, zapewnia Jej wstawiennictwo przed Bogiem i błogosławieństwa zsyłane na wiernych. Ma głębokie znaczenie duchowe.

Wyznawcy modląc się na różańcu, wkraczają w światłość Najświętszej Śmierci przeżywając communio sanctorum, świętych obcowanie z Naszą Panią. Osłonięci świętym płaszczem La Santa Muerte, chronieni Jej świętą kosą, razem z Nią trwają w obecności Bożej.

Różaniec La Santa Muerte odmawiany za życia zapewnia opiekę Anioła Śmierci, zarówno w tym życiu jak i Jej wstawiennictwo po śmierci.

Zgodnie z tradycją modlitwa różańcowa do La Santa Muerte powoduje, że Święta Pani wyciąga z płomieni dusze cierpiące w Czyśćcu.

Wielu wyznawców odczuwa potęge różańca La Santa Muerte w taki sposób, że gdy go odmawiają to mają wrażenie jakby cały świat drżał, wielu ogarnia głęboki spokój, innych wielka radość i siła błogosławieństa Naszej Pani. Modlitwa różańcowa jest przede wszystkim dla nas, dla wyznawców. Ma na celu oddawanie czci a La Santa Muerte raduje się, gdy go odmawiamy. Na całym świecie odbywają się nabożeństwa różańcowe ku czci La Santa Muerte, wspólne odmawianie modlitwy różańcowej przez wiernych, najczęściej przed wystawionym publicznie posągiem Najświętszej Śmierci, w sanktuariach Naszej Pani, na pustyniach, w górach i na ulicach.

Różaniec La Santa Muerte jest wzorowany na katolickim różańcu do Najświętszej Maryi Panny, został bezpośrednio wcielony do kultu Anioła Śmierci La Santa Muerte. Przeważająca większość różańców na których modlą się wyznawcy Naszej Pani to tradycyjne różańce katolickie, zakończone krzyżem, choć spotyka się też różańce w których zamiast krzyża jest mała postać Świętej Śmierci. Są także wersje na których końcu jest zarówno wizerunek Świętej Śmierci i krzyża, połączone w taki sposób, że Nasza Pani rozpościera ręce bądź anielskie skrzydła nad wiszącym na krzyżu Chrystusem.

Każdy różaniec La Santa Muerte ma 59 koralików.

Rozpoczynamy od: Znaku krzyża - W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Na krucyfiksie odmawiamy Credo Apostolskie, zakończone wyznaniem wiary w Anioła Śmierci La Santa Muerte: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Wierzę w La Santa Muerte, Anioła Śmierci, która chroni nas, strzeże i prowadzi do Raju. Amen.

Na dużym koraliku tradycyjnie odmawiamy "Ojcze nasz": Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na 3 małych koralikach odmawiamy modlitwę do La Santa Muerte Anioła Śmierci: 3 razy: Najświętsza Śmierci, Santa Muerte, łaskiś pełna, chwała Tobie, błogosławionaś Ty między ludźmi i błogosławione są owoce Twojej Wszechmocy. Santa Muerte, Aniele Śmierci, bądź przy nas teraz i zawsze, i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Trzymając duży koralik pośrodku wypowiadamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Na kolejnych 10ciu małych koralikach odmawiamy 10 razy modlitwę do La Santa Muerte Anioła Śmierci: Najświętsza Śmierci, Santa Muerte, łaskiś pełna, chwała Tobie, błogosławionaś Ty między ludźmi i błogosławione są owoce Twojej Wszechmocy. Santa Muerte, Aniele Śmierci, bądź przy nas teraz i zawsze, i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Trzymając duży koralik mówimy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i Świętej Śmierci. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na każdych kolejnych 10ciu małych koralikach odmawiamy 10 razy modlitwę do La Santa Muerte Anioła Śmierci, a na każdym kolejnym dużym koraliku "Chwała Ojcu", aż do zmówienia całego różańca.

Na zakończenie jednej części lub całego Różańca, tradycyjnie odmawia się modlitwę antyfonę Witaj Królowo (Salve Regina) do La Santa Muerte: Witaj Królowo, Santa Muerte, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, zaprowadź nas do żywota wiecznego, błogosławieństwo nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Santa Muerte!

Mateusz, La Santa Muerte Poland