Social Media ikona

Facebook YT
PL EN

Modlitwy La Santa Muerte Poland

Modlitwy

Zdecydowana większość modlitw do La Santa Muerte ma swoje korzenie w katolicyzmie. Modlitwy do Najświętszej Śmierci są albo bezpośrednio zaczerpnięte z katolicyzmu i wcielone z niewielkimi zmianami w kult Białej Pani, albo są wzorowane na modlitwach katolickich pod względem wezwania do Boga, Chrystusa, budowy i struktury. 

Wyznawcy La Santa Muerte, będący w większości katolikami wzorują modlitwy do La Santa Muerte na modlitwach katolickich a także przekształcają modlitwy używane w katolicyzmie w taki sposób, że zwracają się w swej adoracji do La Santa Muerte lub oddają cześć Aniołowi Śmierci przy zwrotach do Boga, Chrystusa lub Maryji. 
Meksykańscy wierni rozpoczynają i kończą modlitwę do La Santa Muerte znakiem Krzyża świętego, zwróceniem się do Boga Jedynego, Trójcy Przenajświętszej oraz słowem “Amen”. Litanie, modlitwy, pieśni i psalmy do La Santa Muerte często są zaczerpnięte bezpośrednio z tradycji rzymsko-katolickiej. 
Wyznawcy proszą La Santa Muerte o zdrowie, miłość i pieniądze, składają dziękczynienie za zesłane łaski i cuda. 
Jednak wyraźnie widoczna jest także różnica w stosunku do tradycyjnych katolickich modlitw. Modlitwy do La Santa Muerte różnią się od nich niektórymi intencjami. Wierni zwracają się do Świętej Śmierci z prośbami, z którymi raczej nie zwróciliby się do świętych oficjalnie kanonizowanych przez Kościół Rzymskokatolicki. 
Wyznawcy proszą Najświętszą Śmierć o udany przemyt narkotyków, wielkie bogactwo, zniszczenie wrogów, szczęście w hazardzie, pomoc przy przekraczaniu granicy państwowych, o skuteczność ataku na wrogów, zwiększenie majątku czy powodzenie w interesach. 
Tradycyjne i najstarsze modlitwy do La Santa Muerte, spisane na wiekowych kartach modlitewnych z wizerunkiem Kościstej Pani z jednej strony i modlitwą z drugiej są przekazywane w meksykańskich rodzinach z pokolenia na pokolenie. 
Poniżej podam przykładowe modlitwy do La Santa Muerte. Część jest mojego autorstwa, część otrzymałem od moich meksykańskich przyjaciół (te podaje wraz z oryginałem w języku hiszpańskim). 
 
MODLITWA DO LA SANTA MUERTE - ŚWIĘTEJ ŚMIERCI 
Santa Muerte, Wszechmądra i Wszechobecna, Twa Potęga i Niebiański Splendor przekraczają granice ludzkiego zrozumienia, 
Santa Muerte, Święta Śmierci, nieskazitelna i czysta pełna światłości i chwały, dziękuję za twe łaski, nieustanne błogosławieństwa, które na mnie zsyłasz, 
Santa Muerte, Święta Śmierci, Opiekunko i Przewodniczko żyjących i zmarłych, prowadź mnie ku Wieczności, do Rajskiej Szczęśliwości, do ukojenia w Twych objęciach, 
Santa Muerte, Potężna Pani, Ty czuwasz i strzeżesz swoje dzieci, okryj mnie swą świętą szatą, ochroń mnie przed niebezpieczeństwami świata i zasadzkami nieprzyjaciół, 
Santa Muerte, Najświętsza Śmierci, bezlitosna dla wrogów Twoich dzieci, zniszcz tych, którzy mnie atakują i tych, którzy chcą powstać przeciwko mnie, 
Najpiękniejsza Dziewczynko, Biała Różyczko, ukochana Piękna Pani, obdarz mnie szczęściem, pomyślnością i miłością na wszystkich drogach mojego życia, 
Najświętsza Śmierci, Matko opuszczonych i zrozpaczonych, Ty możesz uśmierzyć mój ból i rozświetlić ciemności, ocal mnie z rozpaczy i zwątpienia, 
Santa Muerte, Pani zsyłająca mnogość łask cudów, obdarz zrozumieniem i darem rozróżniania dobra od zła, 
Santa Muerte, Biała Pani jaśniejąca łagodnym i kojącym blaskiem, obdarz nas spokojną i łagodną śmiercią we śnie, obejmij nas swymi ramionami, pociesz nas, 
Najświętsza Śmierci, czuję Twą obecność w blasku świec, widzę cień Twej Kosy, którą mnie chronisz. 
Santa Muerte, Ty zawsze jesteś przy mnie i ja zawsze z Tobą będę . . . Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
 
“MODLITWA DO LA SANTA MUERTE Z ANIELSKIMI SKRZYDŁAMI” 
Moja Pani Święta Śmierci! Proszę Cię, Twoimi skrzydłami osłaniaj moje ścieżki, a Twoją świętą Kosą ochraniaj mnie od wszelkiego zła. 
Proszę Cię z głębi serca o siłę do walki z moimi wrogami i mądrość do podejmowania dobrych decyzji. 
Jesteś Najpotężniejsza, Santisima Muerte, dlatego wielu się Ciebie boi, kocha Cię i błaga o cuda. Błagam, okryj mnie swoją mroczną szatą, aby moi wrogowie trzymali się z dala od mojego życia i abym mógł osiągnąć swoje cele. 
Święta Pani Śmierci niech Twoje czarne skrzydła chronią każdego członka mojej rodziny, nie opuszczaj ich i kieruj ich krokami, aby mogli poznać Twoją wielką moc. 
Błagam na kolanach, przyjdź do mnie, jestem wiernym wyznawcą, wiernym aż do śmierci. Amen. 
 
“ORACION A LA SANTA MUERTE CON ALAS” 
Mi Senora Santa Muerte! Con tus alas poderosas te pido que guies mis caminos y con tu guadana protegeme de todo mal. 
Te pido de corazon que me des la fortaleza para luchar contra mis enemigos y la sabiduria para tomar buenas dicisiones. 
Eres la mas poderosa Santisima Muerte, por eso, muchos te temen, te aman y te imploran milagros. Te ruego que me cubras con tu gran y oscura manta para que mis enemigos se alejen de mi vida y que pueda alcanzar mis metas. 
Santisima Senora La Muerte que tus alas negras protejan a cada miembro de mi familia, no los abandones y guia sus pasos para que puedan conocer de tu gran poder. 
Te suplico de rodillas que acudas a mi llamado, soy un fiel devoto que te segura hasta la muerte. Amen. 
 
“MODLITWA DO CZARNEJ ŚWIĘTEJ ŚMIERCI” 
Święta Śmierci oddaję się w Twoje ramiona, prosząc Cię o pomoc, ponieważ już dłużej nie mogę tak trwać. 
Kochana Czarna Dziewczyno, z Twoją Kosą i Twoją czarną Szatą wiem, że dbasz o mnie, chcę Cię prosić, abyś położyła kres całej negatywnej energii, która mnie otacza i ludziom, którzy przyszli tylko po to, by sprawiać mi problemy. Moja droga Santisima Negra, wiem, że pod Twoją opieką nic mnie nie powstrzyma i będę w stanie spełnić wszystkie cele, które sobie wyznaczyłem. Ty, Dziewczyno, która jesteś dualizmem, która nie pozwolisz, by zło pojawiło się w moim życiu, oddaję się Tobie, abyś zaopiekowała się mną i zakończyła wszelką czarną magię. 
Dziękuję Ci Czarna Święta Śmierci, że mnie wysłuchałaś, dałaś mi swoją ochronę, a ja, wierny Tobie wyznawca, oddaję się Tobie i zawsze będę mówił o wszystkim, co dla mnie robisz. Dziękuję, ponieważ wiem, że wszystko już zostało mi ofiarowane. Amen. 
 
“ORACION A LA SANTA MUERTE NEGRA”
Santisima Muerte me entrego a tus brazos para pedirte que me socorres, pues ya no puedo seguir asi. 
Querida Nina Negra que con tu guadana y tu tunica negra se que me cuiradas, quiero pedirte que acabes con toda la energia negativa que me rodea y las personas que solo han llegadoa causarme problemas. 
Mi querida Santisima Negra, se que con tu proteccion nada podra detenerme y podre cumplir todas las metas que me proponga. Tu, Nina que eres la dualidad, que no permitiras que el mal aparezca en mi vida, me entrego a ti para pedirte que me cuides y acabes con toda la magia negra. Gracias Santisima Muerte Negra que me has escuchado, me has brindado tu proteccion y yo tu amado devoto, me entregare a ti y siempre hablare de todo lo que haces por mi. 
Gracias, pues se que esto ya ha sido concedido. Amen. 
 
MODLITWA DO LA SANTA MUERTE ANIOŁA ŚMIERCI 
Wszechmogący Boże, przed Twoją Boską Obecnością, w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i Świętej Śmierci. 
Santa Muerte, Aniele Światłości, stale oglądająca oblicze Boga wraz z aniołami Michałem, Gabrielem i Rafałem, zaprowadź nas do chwały Niebieskiej. 
Santa Muerte, Archaniele Boga, będąca pierwszą Istotą powołaną do istnienia w akcie Kreacji, ukaż nam swą Potęgę. 
Santa Muerte, Archaniele Śmierci doprowadzająca ludzkie dusze do Czyścca, pokaż nam właściwą drogę. 
Santa Muerte, Aniele Opiekunko dusz czyśccowych, okazująca swe wielkie miłosierdzie duszom w czyśccu cierpiącym, okaż nam swą łaskę. 
Santa Muerte, Aniele Przewodniku dusz ludzkich, Ty która prowadzisz do Raju, przeprowadź nas bezpiecznie do Królestwa Czyśćcowego po naszej śmierci. 
Santa Muerte, Budzący Grozę Aniele Śmierci, przed którym upadają w strachu potęgi i królestwa tego świata, oddal od nas wszelkie zło i złe zamiary ludzkie. 
Santa Muerte, Archaniele Śmierci, która trwałaś wiernie przy krzyżu Chrystusowym, uświęć nas i nasze życia. 
Santa Muerte, Aniele Śmierci, która zapłakałaś nad martwym ciałem Zbawiciela, a Twe łzy obmyły Jego ciało, pociesz nas w rozpaczy i cierpieniach. 
Santa Muerte, Aniele Światłości, która poprowadziłaś Chrystusa do Zmartwychwstania, zaprowadź nas do odkupienia w Czyśccu. 
Santa Muerte, Najświętsza z Archaniołów, ochroń nas swoją czystą szatą, obroń nas swą świętą Kosą i okryj nas swymi anielskimi skrzydłami. Santa Muerte, La Blanca, Jaśniejący Bielą Aniele, poprzez wielką moc którą Bóg ci dał, usuń wszelkie przeszkody, złe duchy i zniszcz naszych wrogów. 
Santa Muerte, Miłosierny Archaniele Boży, poprzez chwałę Boga Jedynego obdarz nas swym miłosierdziem i mocą. 
Santa Muerte, Jaśniejący Aniele Boga, uwolnij nas od smutków i cierpień, abyśmy mogli cieszyć się wieczną radością i odpoczynkiem. 
W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i Świętej Śmierci. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO CZARNEJ PANI - LA SANTA MUERTE NEGRA” 
Santa Muerte Negra, Aniele Śmierci, pełny chwały mroczny Aniele Boga, w pokorze staję przed Twym Majestatem. 
Moja Czarna Pani i Przewodniczko, prowadzisz mnie i strzeżesz, wskaż mi właściwą drogę. 
Otocz mnie swą nieustanną opieką w tym życiu i w Czyśccu. 
Opiekunko Dusz Czyśccowych, doprowadź mnie do Królestwa Rozpaczy, abym mógł oczyścić się z grzechów. 
Pocieszycielko Cierpiących, Matko Płaczących otrzyj moje łzy. 
Santa Muerte Negra, Archaniele Śmierci, Twoja szata jest moim schronieniem a Twoja Kosa moją obroną. Osłaniasz swe dzieci przed nieszczęściem, pechem i chorobami. 
Potężna Opiekunko w walce z mocami tego świata, bezlitosna wobec zagrażających nam zastępów złych duchów. 
Odnajdujesz zagubionych i przynosisz ocalenie. Santa Muerte Negra, chroń mnie od niebezpieczeństw życia i pułapek zastawionych przez wrogów. 
Spraw, aby wrogowie, zarówno znani jak i ukryci, nie mieli nad nami panowania, pokonaj ich i ześlij na nich cierpienie i ból. 
Niech ich ciała zostaną rozwleczone po pustkowiach a ich dusze ogarnie przerażenie. Obdarz mnie duchową mądrością, zrozumieniem i umiejętnością rozróżniania dobra od zła. 
Zniszcz wszelkie krępujące mnie bariery, ograniczenia, zawiść ludzką i knowania społeczne. 
Błogosław mi Negra, moja Święta Czarna Pani. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO CZERWONEJ PANI - LA SANTA MUERTE ROJA” 
Santa Muerte Roja, Czerwona Pani, obdarzasz miłością i radością życia. 
Kocham Cię. 
Ten, kto Cię nie zna, ten nie wie co to miłość Powiedziałaś - “Nie spętają Cię kajdany ziemskie, gdy moja miłość obejmie twoje serce” . . . 
Santa Muerte Roja, przychodzę do Ciebie ze złamanym i podeptanym sercem . . . 
Mój/moja wybranek/wybranka odrzucił mnie, sprawiając mi ból i cierpienie. 
Moje serce krwawi i tylko Ty możesz mi pomóc, ponieważ jesteś Czarodziejką Miłości. Lekarstwem na mój ból jest balsam miłości jednak moja wybranka .............. nie chce mnie znać. 
Błagam Cię Santa Muerte, Czerwona Pani, skrusz jej/go wolę, zdepcz jejgo serce i zniewól ją/go miłością do mnie. 
Przyprowadź go/ją do mnie w miłości kajdanach, spraw aby przyszła pokorna i na kolanach. 
Niech odczuwa tęsknotę za mną, niech cierpi i rozmyśla o straconej szansy. 
Pozbaw go/ją snu, apetytu i radości życia, dopóki do mnie nie przyjdzie. 
Nina Roja, wzbudź w ............. niegasnący Płomień Miłości do mnie. 
Niech jej/go serce płonie nieugaszoną miłością do mnie. 
Spraw aby ................ myślała tylko o mnie, w dzień i w nocy. 
Santa Muerte Roja, Ty władasz miłością, jesteś Królową Miłości i zsyłasz ją swym dzieciom. Ukaż mi swą potęgę i daj mi miłość .................. Kocham Cię Santisima Muerte. 
Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO BIAŁEJ PANI - LA SANTA MUERTE BLANCA” 
Santa Muerte w Bieli, Nina Blanca, Jaśniejesz Chwałą, Światłością i Czystością. 
Biała Pani, Twój blask oślepia, Twa moc uzdrawia a ludzkość składa Ci hołd. 
Zsyłasz duchowe natchnienia, obdarzasz długim życiem i łagodną “błogosławioną śmiercią” we śnie. 
Moja Biała Pani, dziękuję Ci, spraw, abym odnalazł ukojenie w Twojej Boskiej Światłości. Moja Ukochana Nina Blanca, pełna chwały i światłości, przynosząca swym dzieciom łagodną i spokojna śmierć, cichy uścisk dobrej śmierci, błagam Cię abyś towarzyszyła mi w ostatnich chwilach mojego życia. 
Będę się radować, wiedząc że jesteś przy mnie! Będę radosny, ponieważ czuwałaś nade mną całe moje życie i strzeżesz mnie teraz! 
Moja Miłosierna Biała Pani przyjdź mi z pomocą abym opuścił tą dolinę łez i składał Tobie dziękczynienie przez wieczność. 
Błogosławiona Biała Pani, jestem zakochany i czekam na Twój Piękny Sen moja Biała Dziewczynko, a z końcem mojego życia, w Twoich świętych ramionach wzlecimy razem do Niebiańskich Pałaców! 
Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO ZIELONEJ PANI - LA SANTA MUERTE VERDE” 
Santa Muerte Verde, zieleń Twojej szaty symbolizuje Sprawiedliwość i Prawdę. 
Szale Twojej wagi nieustannie ważą ludzkie uczynki, Proszę Cię wyrównaj je tak aby przywrócić sprawiedliwość w moim życiu. 
Nie pozwól aby dotknęło mnie oszustwo, wyzysk i nieuczciwość. Ochroń mnie przed złodziejstwem, korupcją i niesprawiedliwością. Okryj mnie Twoim zielonym płaszczem prawdy, sprawiedliwości i protekcji. 
Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO NIEBIESKIEJ PANI - LA SANTA MUERTE AZUL” 
Santisima Nina Azul, odziana w niebieską szatę, oświecasz nasze umysły, wskazujesz drogę wśród zwątpienia, i oczyszczasz splątane myśli. Santisima Nina Azul, odziana w niebieską szatę, rozjaśniasz intelekt, który osłabł, pobudzasz zdolności umysłowe, podnosisz kreatywność, i inspirujesz edukatorów oraz nauczycieli. Santisima Nina Azul, odziana w niebieską szatę, rozwijasz wyobraźnię, uzdrawiasz relacje społeczne. Twoja troska o nas jest nieskończona, a Twoja miłość wieczna. 
Santisima Nina Azul, odziana w niebieską szatę, dziękujemy za rozwój który nam zsyłasz, za możliwość wzrastania w Twojej niebieskiej światłości. 
Amen, Nina Azul, Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO ZŁOTEJ PANI - LA SANTA MUERTE DORADA” 
Santa Muerte Dorada, Jesteśmy niewolnikami: przyjdź zerwać nasze łańcuchy, jesteśmy w potrzebie: przyjdź i pociesz nas. 
Santa Muerte Dorada, przyjdź po to, czego nie możesz znaleźć w Raju, 
przyjdź, gdyż składamy Tobie dary tego świata: przyjdź po złote monety, wonne żywice i aromatyczne rośliny, 
przyjdź po mezcal, sok z agawy i dziwne kaktusy. Tobie ofiarowuje szacunek, miłość i służbę... Santa Muerte Dorada, Złota Królowo Świata, ześlij brutalne bogactwo, 
ześlij przepych ponad miarę, 
ześlij dostatek, który nie mija, 
ześlij powodzenie, które trwa bez końca, 
ześlij spektakularny sukces w interesach, 
ześlij oszałamiające klejnoty, 
ześlij pomnożenie dochodów, 
ześlij kolejki klientów, 
ześlij zasobość materialną, 
ześlij perły i diamenty, 
ześlij błogosławieństwo naszym planom, 
spraw aby toczyło się koło fortuny, 
Santa Muerte Dorada, Matko Odrzuconych i Wzgardzonych, my Twe biedne dzieci, błagamy Cię. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO PURPUROWEJ PANI - LA SANTA MUERTE VIOLETA” 
Purpurowa Pani, Santa Muerte, 
ukaż nam ścieżki, których nie widzimy, 
otwórz przed nami drzwi, które są zamknięte, pokaż właściwy kierunek, gdy znajdujemy się na rozstaju dróg, 
przeprowadź nas przez przejścia, które nie są bezpieczne. 
Purpurowa Pani, Santa Muerte, poprowadź nas ku Transformacji poprzez Zmianę, 
daj nam zobaczyć kim naprawdę jesteśmy, a drogi niejasne rozświetlij nam. 
Purpurowa Pani, Santa Muerte, okaż nam miłosierdzie, pomóż, bo jestesmy zgubieni i nie wiemy dokąd iść . . . 
Purpurowa Pani, Santa Muerte, 
my wierni prosimy Cię, 
daj nam odnaleźć to, czego poszukujemy na ziemi. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO TĘCZOWEJ PANI” 
Santa Muerte, Pani wszelkich cudów i błogosławieństw, Twa szata zawiera wszystkie kolory tęczy... 
Santa Muerte, zsyłająca mnogość cudów, niezliczone są Twe łaski... 
Santa Muerte, Pani wielu błogosławieństw, padam na kolana i modlę się do Ciebie: 
poprzez biały kolor Twojej szaty błogosław mi zdrowiem i długim życiem, 
poprzez czarny kolor Twojej szaty obdarz mnie swą opieką i ochroną, 
poprzez czerwony kolor Twojej szaty obdarz mnie miłością i namiętnością, 
poprzez złoty kolor Twojej szaty błogosław mi bogactwem i pomyślnością, 
poprzez purpurowy kolor Twojej szaty obdarz mnie niezależnością i wewnętrzną harmonią, poprzez zielony kolor Twojej szaty błogosław mi sprawiedliwością i prawdą, 
poprzez niebieski kolor Twojej szaty obdarz mnie mądrością i kreatywnością, Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA O DOWOLNĄ PROŚBĘ” 
Święta Śmierci mego serca, obdarz mnie Twoją ochroną. 
Święta Śmierci mojej miłości, uwolnij mnie od każdego zdrajcy. 
Święta Śmierci mojej duszy, pobłogosław mnie Twoim spokojem. 
Święta Śmierci mego życia, obdarz mnie tym, o co Cię proszę. 
Święta Śmierci moich myśli, nie zostawiaj mnie bez pożywienia. 
Błogosławiona Święta Śmierci, daj mi nieskończone szczęście. Amen. 
 
“ORACION PARA CUALQUIER PETICION”
Santa Muerte de mi corazon, brindame senora tu proteccion. 
Santa Muerte de mi amor, librame de cualquier traidor. 
Santa Muerte de mi alma, bendiceme con tu calma. 
Santa Muerte de mi vida, concedeme lo que te pida. 
Santa Muerte de mis pensamientos, no me dejes sin sustento. 
Santa Muerte bendita, dame felicidad infinita. Amen. 
 
“MODLITWA CHRONIĄCEJ KOSY” 
Biała Damo, Czarna Damo, kłaniam się u twych stóp, prosząc cię, błagając cię, spraw, by Twoją siłę, Twoją potęgę i Twoja wszechmoc odczuli ci, którzy próbują mnie zniszczyć. 
Pani, błagam Cię, abyś była moją tarczą i ochroną przed złem, aby Twoja Kosa ochronna przecięła przeszkody stojące na mojej drodze, aby drzwi zamknięte otworzyły się a ukryte ścieżki zostały mi ukazane. 
Moja Pani, nie ma zła, którego nie możesz pokonać, ani zadania niemożliwego, które nie ugnie się pod Twoją wolą, oddaję się Tobie i czekam na Twą łaskę. Amen. 
 
“ORACIÓN DE LA GUADAÑA PROTECTORA” 
Senora Blanca, Senora Negra, a tus pies me postro para pedirte, para suplicarte, hagaz sentir tu fuerza, tu poder y tu omnipotencia contra los que intenten destruirme. 
Senora, te imploro seas mi escudo y mi resguardo contra el mal, que tu guadana protectora corte lo obstaculos que se interpongan, que se abran las puertas cerradas y se muestren los caminos. Senora mia, no hay mal que tu no puedas vencer ni imposible tarea que no se doble ante tu voluntad, a tu me entrego y espero tu benevolenia. Amen. 
 
MODLITWA DO LA SANTA MUERTE KRÓLOWEJ ŚWIATA 
Santa Muerte, moja Królowo, Królowo Wszechświata, Królowo mojego serca, ofiarowuję Tobie moje życie. 
Twa Potęga jest niezmierzona, rozciąga się na cały świat, nikt i nic nie może się z Tobą równać. Santa Muerte, Najświętsza Matko świata, posiadasz nieograniczoną władzę nad nami i nad całym światem. 
Twą obecność czuję nieustannie, zawsze kroczysz przy mnie, ochraniasz mnie i czuwasz nade mną. Jesteś Władczynią wszelkiego życia, spełnieniem egzystencji, celem istnienia. 
Błogosławieństwa, które na nas zsyłasz są liczne i niezmierzone. 
Santa Muerte, Królowo Świata, obdarzasz nas skarbami i radościami tego świata: miłością, bogactwem, zdrowiem, pożądaniem, przyjaźniami i pracą. 
Wysłuchujesz próśb swych dzieci, zsyłasz łaski, błogosławieństwa i spełniasz najskrytsze pragnienia. 
Z Twego serca nieustannie płyną łaski, opromieniasz swoją Światłością całą ludzkość. Królowo Aniołów, Królowo Nieba i ziemi, Królowo ludzkości, chwała Tobie. 
Powierzam się Tobie Najświętsza Śmierci, teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“ŚWIĘTA ŚMIERCI, PANI CIEMNOŚCI I ZIMNA...” 
O Święta Śmierci, moja Pani, Pani Ciemności i Zimna, przychodzę do Ciebie i błagam o Twoją opiekę. 
Moja Pani, opiekuj się mną i chroń mnie przed moimi wrogami, przed czającymi się pułapkami i zemstą. Okryj mnie swoją szatą i daj mi uniknąć negatywnych zbiegów okoliczności. 
Moja Pani, która widzisz w ciemności, zaopiekuj się mną, moim domem i moją rodziną. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 
“SANTISIMA MUERTE, SENORA DE LA OBSURIDAD Y DE LO FRIO . . .” 
O, Santisima Muerte, Senora mia, duena de la obsuridad y de lo frio, a ti me acerco e imploro tu proteccion. 
Senora mia, protegeme y cuidame de mis enemigos, de las acechansas de las trampas y las venganzas. Pon tu manto y evitame de las casualidades negativas. 
Senora tu que vez en la obscuridad cuida de mi persona mi casa y mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amen. 
 
“MODLITWA O ZAKOŃCZENIE KONFLIKTÓW RODZINNYCH” 
Kiedy zapada noc i nie patrzymy, rozświetl ciężkie czarne chmury Twoimi srebrnymi iskierkami. 
Odrzuć swoim oddechem, Santa Muerte, wszelkie zalążki zła. Usuń łańcuchy chciwości krępujące nasze myśli. Wypędź je z mojego domu, Święty Duchu końca. Pomóż widzieć w ciemności. Przetnij Twoją Kosą kolce zła. Niech sprawiedliwa radość powróci do mojego domu. Zniwecz, Santa Muerte, wszelkie szkody, jakie mogą wyrządzić. Amen. 
 
“PARA TERMINAR CONFLICTOS FAMILIARES” 
Cuando es de noche e no miramos, irradia con tus destellos de plata las negras nubes pesadas. Lanza con tu aliento, 
Santa Muerte, lejos del germen del mal. Quita las cadenas de materia de los pensamientos de la gente. Ahuyentalos de mi casa, Santa Espiritu del final. Ayude a ver en las tinieblas. Corta con tu guadana las espigas de la maldad. Permite que la alegria retorne a mi hogar con justicia. 
Diluye, Santa Muerte, lo que dano pueda causar. Amen. 
 
MODLITWA DO ŚWIĘTEJ ŚMIERCI O OCHRONĘ 
Santa Muerte, Najpotężniejsza Obrończyni, któż może równać się z Twoją mocą? 
Podlega Tobie każda istota, od najmniejszego owada po największe ryby morskie. Każdy człowiek musi zgiąć kark przed Twą kosą. 
Santa Muerte, Najświętsza Śmierci, powstali przeciwko mnie wrogowie, rzucają na mnie złe słowa, oczerniają mnie i szkodzą mi. 
Zamierzają wyrządzić mi krzywdę, na każdym kroku zatruwają moje życie. 
Spotykają mnie nieszczęścia i niepowodzenia, stale dotykają mnie porażki. 
Santa Muerte, Święta Śmierci, okryj mnie swą cudowną szatą aby stała się moją ochroną przed niepomyślnością i klęskami. Oddal ode mnie pech i wszelkie tragedie życiowe. 
Santa Muerte, Koścista Pani, unieś swą świętą Kosę przeciwko moim wrogom. Przetnij więzy życia, pozbaw ich zdrowia, rodziny i szczęścia. Niech nieustannie kąsają ich owady, podgryzają dzikie zwierzęta a jadowite węże pełzają dookoła ich nóg. 
Niech ich głowy spadną z ciał, a kości zgniją w gnojowisku. 
Santa Muerte, Potężna Pani, błagam Cię o ochronę! Ty jesteś moim Schronieniem gdy trwa burza, moją bezpieczną Przystanią podczas sztormu. 
Moją odwagą, moją siłą i mocą. Gdy ogarnia mnie zwątpienie, gdy tracę z oczu cel to Ty wskazujesz mi właściwy kierunek. 
Santa Muerte, Wszechmocna Pani, jesteś moim azylem i oazą. Okryj mnie swym całunem i strzeż swoją Kosą. Błagam Cię, otocz mnie swoją opieką! Amen.
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO ŚWIĘTEJ ŚMIERCI” 
Poprzez cnoty, którymi obdarzył Cię Bóg, proszę abyś uwolniła mnie od wszelkiego zła, niebezpieczeństwa i choroby, a zamiast tego obdarz mnie szczęściem, zdrowiem, radością i dobrym samopoczuciem. Daj mi prawdziwych przyjaciół i trzymaj moich wrogów z daleka. Proszę Cię, pobłogosław mnie też miłością, proszę, udziel mi błogosławieństw, których pragnę z całego serca, abym mógł znaleźć miłość, pokój i szczęście, za którymi tęsknię w życiu. Amen. 
 
“ORACION A LA SANTA MUERTE” 
Por las virtudes que Dios te dio, Te pido que me libres de todo mal, peligro y enfermedad y que en cambio me otorgues suerte, salud, felicidad, y benerstar. Que me de amigos, y alejes a mis enemigos. Tambien te pido que me bendigas con amor, por favor, concedeme las bendiciones que deseo de corazon, para poder encontrar el amor, la paz y la felicidad que tanto anhelo en la vida. Amen. 
 
LITANIA DO ANIOŁA LA SANTA MUERTE
Santa Muerte, Aniele Światłości, zasiadająca po prawicy Boga, błogosław nam, 
Santa Muerte, Prawa Ręko Pana Wszechmogącego, błogosław nam, 
Santa Muerte, wierny Bogu Archaniele, błogosław nam, 
Santa Muerte, niebiański Aniele Raju, błogosław nam, 
Santa Muerte, mroczny Aniele Śmierci, błogosław nam, 
Santa Muerte, odwieczna Boska Mądrości, błogosław nam, 
Santa Muerte, Aniele, trwająca przy Krzyżu Chrystusowym, błogosław nam, 
Santa Muerte, Aniele Śmierci, która zapłakałaś nad martwym ciałem Chrystusa, błogosław nam, Santa Muerte, Aniele, której łzy obmyły święte ciało Zbawiciela, błogosław nam, 
Santa Muerte, Aniele, towarzysząca Chrystusowi podczas trzech dni i nocy po Ukrzyżowaniu, błogosław nam, 
Santa Muerte, Aniele Śmierci, prowadząca Chrystusa do Zmartwychwstania, błogosław nam, Santa Muerte, Aniele Światłości, zwiastująca Zmartwychwstanie Pańskie, błogosław nam, Santa Muerte, Aniele Światłości, ogłaszająca niewiastom dobrą nowinę, błogosław nam, 
Santa Muerte, Aniele Światłości, oznajmiająca Apostołom o Wniebowstąpieniu Pana, błogosław nam, 
Santa Muerte, Aniele Światłości, sprawująca opiekę nad duszami w Czyśccu cierpiącymi, błogosław nam, 
Santa Muerte, święty Aniele, która jesteś przy umierających, błogosław nam, 
Santa Muerte, święty Aniele, która wyzwalasz ludzi z więzień i niewoli, błogosław nam, 
Santa Muerte, święty Aniele, strzeż mnie w cieniu Twoich skrzydeł, 
Santa Muerte, święty Aniele, otaczaj mnie swą opiekę w niebie, Czyśccu i na ziemi, 
Santa Muerte, święty Aniele, prowadź mnie do Zbawienia, 
Santa Muerte, święty Aniele, stale wstawiaj się za nami przed Majestatem Pańskim. 
Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA O USUNIĘCIE PRZESZKÓD”
Ty, która widziałaś zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, Boska Matko Chrzestna, towarzyszysz nam w każdej minucie naszego życia. Oddaję się Tobie, abyś mogła zabrać moją duszę i zakończyć wszelkiego rodzaju przeszkody, które zostały postawione w moim życiu. 
Santisima Muerte usuń przeszkodę, która paraliżuje moje dobre samopoczucie, co pozwoli mi na życie pełne harmonii, zdrowia, obfitości i szczęścia. Okryj mnie swoją boską szatą i pomóż mi rozwiązać wszelkiego rodzaju problemy, które pojawiły się w przeszłości i nadal mnie dręczą. Weź mnie za rękę, niech Twoja opiekuńcza Kosa pozwoli mi iść drogą pełną miłości i niech zawsze niosę Twoje słowo i słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Matko Chrzestna, Święta Śmierci, błagam Cię z wiecznym oddaniem, pomóż mojej duszy i duszom tych moich bliskich, którzy w pełni Ci ufają i wiedzą, że od tej chwili nie będzie żadnych barier, przeszkód ani zła, które chcą schwytać nas w pułapkę. Amen. 
 
“ORACION DESTRANCADERA” 
Tu que vista a Jesucristo resucitar, madrina divina que nos acompanas en cada minuto de nuestra vida. Me entrego a ti para que tomes mi alma y puedas acabar con todo tipo de obstaculos que se han puesto en mi vida. 
Santisima Muerte quita la tranca que se ha interpuesto en mi bienstar y permiteme tener una vida llena de armonia, salud, abundancia, y felicidad. Con tu manto qudivino cubreme y ayudame a desatrancar todo tipo de problemas que han ocurrido en el pasadproteco y siguen atormentado mi presente. Llevame de la mano, que tu guadana protectora me permita tener un camino lleno de amor y que pueda llevar ta palabra y la de nuestro senor Jesucristo a todo instante. 
Madrina, Santisima Muerte te ruego con un fervor eterno que me ayudes a destrancar mi alma y las de mis seres amados, quienes confiamos plenamente en ti y sabemos que a partir de este instante, no habra barrera, obstaculos ni males que nos quieran atrapar. Amen.
 
“MODLITWA O MIŁOŚĆ” 
Potężna Czerwona Święta Śmierci, oddaję się w Twoje ramiona i błagam, aby cała Twoja miłość ponownie zamanifestowała się w moim życiu. Ty, Matko przyjaznych związków, dobrze wiesz, jak bardzo kocham i tęsknię za tą osobą (wypowiedz jej imię) i mimo moich błędów błagam Cię o szansę. 
Nina Roja, wiem, że popełniłam błędy, ale ta miłość, którą mam do Ciebie, Ty wiesz, że jest prawdziwa i chociaż sprawy nie skończyły się tak, jak chciałam, błagam Cię o nową szansę i pojednanie w relacji z (mężczyzną lub kobietą), którą nadal kocham. Ześlij pojednanie, przebaczenie i nowe możliwości, a ja, moja Boska Matko, oddam się Tobie całkowicie, wszędzie uwierzę w Twoje słowo i sprawię, że wszyscy dowiedzą się, że ta miłość jest dana ponownie i jesteśmy zadowoleni z Twojej opieki. Amen. 
 
“ORACIÓN POR AMOR” 
Poderosa Santa Muerte Roja que a tus brazos me entrego y suplico que permitas que todo tu amor se manifeste nuevamente en mi vida. Tu, la Madrina de las relaciones ambrosas, sabes muy bien lo mucho que amo y extranoa esa persona (di su nombre) y a pesar de mis errores, te suplico una oportunidad. 
Nina Roja se que cometi errores, pero este amor que le tengo sabes que es verdadero y aunque las cosas no terminaron como lo deseaba, te ruengo una nuevaoportunidad y que la reconciliacion se de en esa relacion con el hombre o mujer que aun sigo amando. Que la reconciliacion, el perdon y unavare nueva oportunidad se manifieste, y yo mi divina Madrina, me entregare completamente, llevare tu palabra a todas partes y hare que todo as sepan que esta amor se de nuevamente y seamos felices con tu cuidado. Amen. 
 
LITANIA DO ŚWIĘTEJ PANI 
Santa Muerte, Święta i Niepokalana Śmierci, módl się za nami, 
Santa Muerte, Święta Pani, módl się za nami, Santa Muerte, Gwiazdo Morska, módl się za nami, 
Santa Muerte, moja Przewodniczko, módl się za nami, 
Santa Muerte, Wybawicielko w niebezpieczeństwach, módl się za nami, 
Santa Muerte, pocieszenie w cierpieniach, módl się za nami, 
Santa Muerte, Prawdziwa Sprawiedliwości, módl się za nami, 
Santa Muerte, Dotyku Miłości, módl się za nami, Santa Muerte, ukojenie w rozpaczy, módl się za nami, 
Santa Muerte, Radości konających, módl się za nami, 
Santa Muerte, Gwiazdo Zaranna, módl się za nami, 
Santa Muerte, Światłości Niebios, módl się za nami, 
Santa Muerte, Tronie Boga, módl się za nami, Santa Muerte, Królowo Aniołów, módl się za nami, 
Santa Muerte, Boska Śmierci, módl się za nami, Santa Muerte, Wszechmocna Śmierci, módl się za nami, 
Santa Muerte, Wszechmądra Śmierci, módl się za nami, 
Santa Muerte, Radości wszystkich stworzeń, módl się za nami, 
Santa Muerte, Przewodniczko wszystkich ludzi, módl się za nami, 
Santa Muerte, Zbawienie umierających, módl się za nami, 
Santa Muerte, Bramo do Królestwa Niebieskiego, módl się za nami, 
Santa Muerte, Prawa Ręko Boga, módl się za nami, 
Santa Muerte, Różo Cierniowa, módl się za nami, Santa Muerte, pełna łaski i chwały, módl się za nami, 
Santa Muerte, moja Pani, módl się za nami, 
Santa Muerte, Podporo wiernych, módl się za nami, 
Santa Muerte, Pośredniczko naszego Zbawienia, módl się za nami, 
Santa Muerte, Opiekunko Dusz Czyśccowych, módl się za nami, 
Santa Muerte, Służebnico Pańska, módl się za nami, 
Santa Muerte, Strażniczko odrzuconych i zapomnianych, módl się za nami, 
Santa Muerte, moja Pocieszycielko, módl się za nami, 
Santa Muerte, Potężna Królowo, módl się za nami, 
Santa Muerte, Twierdzo chroniąca nas przed światem, módl się za nami, 
Santa Muerte, wsparcie w nieszczęściach, módl się za nami, 
Santa Muerte, nieprzezwyciężona dla organów ścigania, módl się za nami, 
Santa Muerte, Władczyni Świata, módl się za nami, 
Santa Muerte, Wspomożycielko, módl się za nami, 
Santa Muerte, Wspomożenie cierpiących, módl się za nami, 
Santa Muerte, Ucieczko odrzuconych, módl się za nami, 
Santa Muerte, cudowna Orędowniczko, módl się za nami, 
Santa Muerte, Można Pani, módl się za nami, Santa Muerte, Pomocy moja, módl się za nami, Santa Muerte, Kotwico naszych nadziei, módl się za nami, 
Santa Muerte, Boska Pani naszego przeznaczenia, módl się za nami, 
Santa Muerte, Pocieszycielko zrozpaczonych, módl się za nami, 
Santa Muerte, bezpieczny Porcie dla rozbitków, módl się za nami, 
Santa Muerte, Opiekunko rodzin i dzieci, módl się za nami, 
Santa Muerte, Nadziejo zwyciężonych, módl się za nami, 
Santa Muerte, obrończyni prześladowanych, módl się za nami, 
Santa Muerte, Królowo nieba i ziemi, módl się za nami, 
Santa Muerte, Królowo Wszechświata, módl się za nami, 
Santa Muerte, Królowo ludzkości, módl się za nami, 
Santa Muerte, Królowo Światłości, módl się za nami, 
Santa Muerte, Święta Pani, od smutku, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od lęku, wybaw nas, Santa Muerte, Święta Pani, od bojaźni ducha, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od rozpaczy, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od zwątpienia, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od opinii ludzkich, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od wszystkiego co złe, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od podstępnych wrogów, wybaw nas, 
Santa Muerte, Święta Pani, od wszelkich niebezpieczeństw które nam zagrażają, wybaw nas. 
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO ŚWIĘTEJ ŚMIERCI 7 MOCY” 
O, Święta, potężna, Obrończyni wszystkich ludzi, proszę Cię, abyś naprawiła moje życie swoimi nieskończonymi mocami. Nie pozwól, aby brakowało jedzenia na moim stole, nie pozwól, aby ogarnęła mnie samotność, zniszcz wszelką niesprawiedliwość, pomóż mi uzyskać duchowość, daj mi zdrowie, którego potrzebuję i zabierz złe energie z mojego życia. Dziękuję Ci, moja droga Święta Śmierci. Amen. 
 
“ORACION A LA SANTA MUERTE DE LOS 7 PODERES” 
Oh, Santisima poderosa, Protectora de todos los seres humanos, yo te pido que con tus poderes infinitos enmiendes mi vida. No permitas que falte el alimento en mi mesa, no dejes que la soledad se apodere de mi, has a un lado cualquier injusticia, ayudame a obtener la espiritualidad, dame la salud que requiero y aleja las mala energias de mi vida. Gracias mi querida Santisima Muerte. Amen
 
MODLITWA O ZNISZCZENIE WROGÓW
Santa Muerte, Czarna Pani jestem sam pośród ciemności i sam pośród tłumu. 
Otaczają mnie wrogowie, czuję ich nienawiść, słyszę ich oszczerstwa, widzę ich złe spojrzenia. Knują przeciw mnie, szkodzą mi i mnożą przeciwności. Podburzają się nawzajem przeciw mnie, szerzą kłamstwa na mój temat. Okradli mnie z mojej przyszłości, kariery i pieniędzy. Santa Muerte, Czarna Królowo, skieruj ostrze Twojej Kosy przeciwko tym, którzy mi źle życzą. Ześlij na nich chorobę, pomór i nieszczęście. Powal moich wrogów, wyrwij ich serca i zedrzyj skórę z ich twarzy. Szczątki ciał moich wrogów zatop w błocie i nieczystościach, tam gdzie wypróżniają się ludzie i zwierzęta. Niech rozkładają się w gnojowisku. Niech staną się posiłkiem dla robactwa, siedliskiem obrzydliwości. 
Za udręki zsyłane na mnie za życia, uwiąż ich i pozostaw w dręczącym cierpieniu, aby zrozumieli ból jaki mi sprawili. 
Amen, Santisima, Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA PODCZAS SMUTKU” 
Matko, która chroni mój dom, przytula mnie, kiedy najbardziej Cię potrzebuję i chroni mnie od wszelkiego zła. Moja piękna Święta, moja desperacja uczyniła mnie osobą samotną i ogarnął mnie smutek, nie wiem co robić i jestem zdesperowany. Potężna Święta Śmierci, potrzebuję spokoju w mym sercu i aby zniknął cały smutek, który odczuwam w tych chwilach mojego życia. 
Moja droga i ukochana Dziewczyno, ufam tylko, że mnie przytulisz i okryjesz Twoim płaszczem, bo samotność mnie zniszczyła i wiem, że Ty możesz dać mi nową szansę, nowy początek, który sprawi, że zapomnę. Proszę, moja Dziewczyno, uwielbiona Święta Śmierci abyś troszczyła się o mnie. Pomóż mi w tych chwilach smutku, a oddam się Tobie gorliwie, głosząc Twoje słowo wszystkim ludziom, którzy przeżywają chwile smutku. Amen. 
 
“ORACION PARA LA TRISTEZA” 
Madrina que protege mi hogar, me abreza cuando mas te necesitoeny me aleja de todo mal. Mi Santita hermosa, mi desesperacion me ha convertido en una persona solitaria y la tristeza me ha embargado, no se que hacer y estoy desesperado. Santa Muerte poderosa, necesito paz en el corazony que toda la tristeza que siento en estos momentos de mi vida, desaparezca. Mi Nina querida y adorada, solo en ti confio que me abraces y con tu manto me abrigues pues la soledad me ha destrozado y se que tu me puedes dar una nueva oportunidad, un nuevo comienzo que me haga olvidar. 
Por favor, mi Nina, Santa Muerte adorada y que te preocupas por mi. Socorreme en estos momentos de tristeza y yo me entregare fervientemente llevando tu palabra a todas las personas que pasen momentos de tristeza. Amen. 
 
LITANIA DO LA SANTA MUERTE 
Santa Muerte, Światłości mojego życia, bądź przy mnie, 
Santa Muerte, moja jedyna Pomocy, bądź przy mnie, 
Santa Muerte, moja ucieczko, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Obrończyni, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Przewodniczko, bądź przy mnie, 
Santa Muerte, moja Nadziejo, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Doradczyni, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Przyjaciółko, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Ukochana, bądź przy mnie, Santa Muerte, moje Błogosławieństwo, bądź przy mnie, 
Santa Muerte, moja Siostro, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Królowo, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Strażniczko, bądź przy mnie, Santa Muerte, moja Święta Śmierci, bądź przy mnie, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
MODLITWA O OPIEKĘ WE ŚNIE 
Santa Muerte, Matko Nocy, czuwaj nade mną gdy moje ciało będzie pogrążone we śnie. 
Strzeż mnie i chroń mnie. 
Santa Muerte, Pani Cieni, spętaj i oddal ode mnie wszelkich bezcielesnych wrogów oraz ich koszmary. 
Santa Muerte, Królowo Nocy, okryj mnie swą gwieździstą szatą, ześlij mi sen w Twych ramionach. 
Santa Muerte, Królowo Cieni, pozwól mi odpocząć w zimnie, ciszy i ciemności. 
Santa Muerte, Matko Ciemności, strzeż mnie w Mroku. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland 
 
“POPRZEZ 7 MOCY LA SANTA MUERTE . . .”
Poprzez 7 mocy la Santa Muerte, 
poprzez 7 cudów świata, 
poprzez 7 kolorów tęczy, 
poprzez 7 przedmiotów, które nosi moja Nina Blanca, 
poprzez 7 dni tygodnia... 
Przez tę magiczną liczbę, Santisima Muerte, pomóż mi znaleźć duchowe i materialne bogactwo oraz idealną osobę. Pomóż mi, aby każdy kolor przyniósł mi sukces w moim życiu, aby zdarzenia losowe przynosiły mi 7krotną satysfakcję i pokornie zmawiam 7 modlitw do Ciebie. 
Opiekuńcza Święta Śmierci, obdarz mnie sukcesem, którego potrzebuję, potężna Nina Blanca, Ty, która masz moc wybrać nasze przeznaczenie proszę Cię, pomóż mi osiągnąć wszystkie moje pragnienia, marzenia i cele. 
Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 
 
“POR LAS 7 POTENCIAS DE LA SANTA MUERTE . . .” 
Por las 7 potencias de la Santa Muerte, 
por las 7 maravillas del Mundo, 
por los 7 colores del Arcoiris, 
por los 7 elementos que porta mi Nina Blanca, 
por los 7 Dias de la Semana... 
Por este numero magico Santisima Muerte, ayudame a encontrar la riqueza espiritual, material y a la persona ideal. Ayudame, que cada color sea un exito en mi vida y que en los juegos de azar me den 7 satisfacciones y yo humildemente te rezo 7 oraciones. 
Santa Muerte Protectora, dame el exito que necesito, Poderosa Nina Blanca, tu que tienes el poder de elegir nuestro destino te pido me ayudes alcanzar todos mis anhelos, suenos y metas. 
Asi es, asi sea, y asi se . . . Amen. 
 
MODLITWA O OPIEKĘ DO ANIOŁA ŚMIERCI
Santa Muerte, mój święty Aniele, w momencie mojego narodzenia Pan powierzył Twojej opiece moją duszę. Stałaś się wtedy moją Obrończynią, Przewodniczką, Przyjaciółką i Opiekunką. 
Nigdy nie prosiłem Cię o pomoc nadaremnie, nigdy bez potrzeby nie wzywałem Twojego imienia. Dlatego teraz staję przed Tobą mój Aniele Śmierci, moja Potężna Pani i z ufnością błagam o Twą opiekę. 
Nie odmawiaj mi pomocy, moja święta Siostro, nie odrzucaj moich próśb, ale wysłuchaj mojego wołania. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
“MODLITWA DO BIAŁEJ ŚWIĘTEJ ŚMIERCI”
Kochana Biała Dziewczyno, która zawsze mnie wysłuchasz, obejmiesz mnie i dbasz o mnie. Piękna Święta Patronko, szukam Cię, ponieważ jestem zdesperowany i pozwól mi odnaleźć schronienie pod Twoją piękną, Białą Szatą aby moje życie stało się lepsze. Matko, obdarzająca mnie spokojem, opiekująca się mną i oczyszczająca każdą zbliżającą się do Ciebie duszę, błagam Cię i klękam przed Tobą, prosząc Cię o pomoc w rozwiązaniu wszystkich konfliktów, które mnie prześladują. Moja Biała Dziewczyno, teraz, kiedy oddaję Ci wszystkie moje zmartwienia, wiem, że pomożesz mi i okryjesz mnie swoją piękną szatą, która zapewni mi harmonię i odpowiedzi, których tak bardzo potrzebuję. Dziękuję, ponieważ odkąd jesteś przy mnie, moje życie się zmieniło, przynosisz mi spokój i każda z rzeczy, o które Cię prosiłem, i problemy, które miałem, zostały rozwiązane. Amen. 
 
“ORACION A LA SANTA MUERTE BLANCA”
Querida Nina Blanca, que siempre me escuchas, me abrazas y cuidas. Hermosa Patrona, te busco, pues estoy desesperado y recurro a tu hermoso manto blanco para que mi vida pueda transofmarse en algo mejor. Tu, que eres la Madre que me da paz, quien me cuidara y la purificadora de cada alma que se te acerca, te ruego y me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes a solucionar todos los conflictos que me asechan. Mi Nina Blanca que ahora que te entrego mis preocupaciones, se que me ayudaras y me cubriras con ese hermoso manto que me dara armonia y las respuestas que necesito para perseverar. Gracias porque desde que estoy a tu lado, mi vida cambio, me traes paz y cada una de las cosas que te pido y los problemas que tengo, de solucionan. Amen. 
 
MODLITWA O OPIEKĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE 
Santa Muerte, Święta Śmierci! Moja Patronko, moja Królowo i Opiekunko mojego życia! Upadam przed Tobą na kolana, z ufnością rzucam się w Twe objęcia, spoczywam w pokoju pod cieniem Twej Kosy. 
Strzeż mojej duszy tak nieśmiertelnej, jak Ty. Prowadź mnie pośród pustkowi. Nie opuszczaj mnie pośród niebezpieczeństw tego świata. 
Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland
 
WOŁANIE DO LA SANTA MUERTE, (BAZUJĄCE NA KATOLICKIEJ MODLITWIE DO 9 CHÓRÓW ANIELSKICH) 
Santa Muerte Płomienna, rozpal mnie, 
Santa Muerte Najmądrzejsza, nauczaj mnie, 
Santa Muerte Najwyższa, obdarz mnie pokojem, Santa Muerte Najwznioślejsza, rozkazuj mi, 
Santa Muerte Niebiańska, umocnij mnie, 
Santa Muerte Niepokonana, broń mnie, 
Santa Muerte Panująca, rządź mną, 
Santa Muerte Najdostojniesza, prowadź mnie, Santa Muerte Najświętsza Śmierci, czuwaj nade mną abym mógł służyć Trójcy Świętej, błogosławić i wielbić Ciebie, teraz i na wieki wieków. Amen. 
 
Mateusz, La Santa Muerte Poland