Social Media ikona

Facebook YT
PL EN

Adoracja La Santa Muerte Poland

Adoracja

Wiele osób zastanawia się jak nawiązać kontakt, relację z La Santa Muerte i w jaki sposób sprawować kult. Co tak naprawde oznacza bycie wyznawcą La Nina Blanca.

Więź jaką stworzymy z La Santa Muerte zawsze jest bardzo osobista. To jak będzie wygląda relacja zależy od danej osoby, jej charakteru, wiary, stopnia oddania, celu i miłości, jaką obdarzy La Rosa Blanca.

La Santa Muerte jest niezwykle akceptująca. Przyjmuje do swego Serca każdego, kto się do Niej zwraca, szczególnie ludzi odrzuconych przez społeczeństwo bądź będących w niebezpieczeństwie. La Nina Blanca każdego traktuje indywidualnie i wyjątkowo.

Wyznawcy Najświętszej Śmierci są na całym świecie, Nasza Pani ostatecznie przyjdzie do każdego, aby poprowadzić nas w zaświaty. Jednakże La Santa Muerte jest także samym Życiem, reprezentując dualizm egzystencji. Nie tylko zabiera nas z tego świata, ale także sprowadza nas na niego i towarzyszy nam podczas naszej wędrówki przez życie. Pokazuje nam właściwą drogę, chroni przed niebezpieczeństwami oraz uczy jak żyć i korzystać z danego nam życia. Jest pełna matczynych uczuć wobec ludzi i otacza prawdziwą opieką swych wyznawców. Wyznawcy Najświętszej Śmierci stale czują Jej obecność, w wielu nabożeństwach na całym świecie powtarzają się słowa "La Santa est presente", a obecność Naszej Pani jest odczuwana do tego stopnia, że wielu wyznawców zwraca się do Niej w ciepłych słowach "Kochana", "Mamo", "Różyczko", "Matko Chrzestna", "Chudzinko". Charakterystyczne dla Najświętszej Śmierci jest to, że nie musisz być wyznawcą, aby La Santa Muerte udzieliła ci swej pomocy. La Rosa Blanca okazuje swą łaskę każdemu, kto się do Niej zwróci. Każda osoba która zwróciła się do La Santa Muerte w chwili cierpienia, strachu lub innej potrzebie potwierdzi, że pomoc udzielona im przez Świętą Panią była szybka i skuteczna. Wielu ludzi określa łaski zesłane im przez Najświętszą Śmierć jako "natychmiastowe cuda".

 

 

Cuda, udzielane przez Naszą Panią są tak spektakularne, że ludzie wszystkich wyznań porównują je do cudów dziejących się jedynie w świętych miejscach różnych religii.

Wystarczy przejrzeć fora internetowe lub grupy tematyczne dotyczące La Santa Muerte. Ilość relacji i świadectw cudów zsyłanych przez Najświętszą Śmierć jest ogromna i z każdym dniem coraz większa. Stajemy się Jej posłańcami, kiedy głosimy Jej chwałę i cuda które zesłała. Niezależnie od wyznania czy kręgu kulturowego, La Santa Muerte pomaga każdemu - w końcu i tak wszyscy się z Nią spotkamy, niezależnie od tego jaką religię wyznajemy. Kult La Santa Muerte jest silnie personalistyczy ponieważ każdy z nas ma swoją indywidualną relację z Najświętszą Śmiercią, Ona przychodzi do każdego z nas z osobna tak samo jak każdego z nas osobno zabierze ze sobą, gdy ostatecznie po nas przyjdzie. Jednakże Najświętsza Śmierć przychodzi do określonych ludzi także za ich życia, aby ich prowadzić oraz strzec podczas doczesnej egzystencji.

Okazuje swoją bliskość tym, których sama wybrała oraz tym, którzy zwracają się do Niej o opiekę i pomoc. La Santa Muerte kocha wszystkie swoje dzieci jak nikt inny. Zawsze je bezwarunkowo akceptuje. Tak naprawdę aby zostać wyznawcą La Santa Muerte wystarczy w ciszy własnego serca zwrócić się prosto do Niej w słowach, które najlepiej wam odpowiadają, oddać Jej cześć, uznać Najświętszą Śmierć za Naszą Panią i powierzyć się Jej opiece. Niech Twoja modlitwa będzie żarliwa - módl się z głębi serca - i to wystarczy. Nie musisz być "inicjowany" ani "wprowadzany" w kult La Santa Muerte przez nikogo. To sama Najświętsza Śmierć będzie cię prowadzić. Nie potrzebujesz żadnej Madriny ani Padrino z Meksyku aby cię nauczali o La Santa Muerte. To sama Najświętsza Śmierć będzie cię nauczać. W kulcie Santisimy każdy jest sam sobie kapłanem przed obliczem La Nina Blanca. Niestety coraz częściej pojawiają się ludzie chcący zarobić na Naszej Pani, tak zwani "strażnicy bramy" - twierdzący, że mają doskonalszą więź z La Santa Muerte od Ciebie ze względu na pochodzenie, doświadczenie czy wiek - to nieprawda.

Kontakt ze Święta Śmiercią jest wysoce zindywidualizowany, zależy od głębi oddania, ogromie miłości i osobistej więzi jaką dana jednostka nawiąże z La Santa Muerte i czy La Nina Blanca zechce nawiązać taką więź z tobą.

Najważniejsza jest autentyczność, prawdziwość, szczerość i siła naszego oddania La Santa Muerte. Każdy człowiek nawiązuje z Nią wysoce spersonalizowaną więź, bardzo osobisty kontakt wyrażający się w charakterystycznym dla danego wyznawcy sposobie w jaki zwraca się do La Santa Muerte, jakie składa Jej dary, w jaki sposób zbudował dla Niej ołtarz i co na nim się znajduje, czy posiada tatuaż z Jej podobizną. Związek z Najpiękniejszą jest piękny i intensywny - Najświętsza Śmierć staje się naszą najlepszą Przyjaciółką, zawsze obecną Towarzyszką w tym życiu i następnym. Tworzy się niemalże telepatyczna więź oraz komunikacja pomiędzy Nią a wyznawcą, La Santa Muerte ujawnia się w codziennych wydarzeniach, nagłych koincydencjach, niespotykanych zbiegach okoliczności, cudach które zsyła, szczęśliwych zrządzeniach losu, przemawia do nas w snach, duchowych impulsach i prowadzi nas bezpiecznie przez kręte ścieżki naszego życia. Koścista Pani przekazuje nam, swym wyznawcom swoją wolę, natchnienia, inspiracje, ostrzeżenia i rady najrozmaitszymi sposobami, ale osobiście nie wierzę, że pęknięta od wysokiej temperatury świeczka, niedopalony knot, "twarze" lub "czaszki" pojawiające się w wosku czy wróżba z rozbitego jajka były wiadomościami od Niej jak twierdzą niektórzy. Aby nawiązać relację z La Santa Muerte nie potrzebujesz robić nic szczególnego, poza bezpośrednim zwróceniem się do Naszej Pani z miłością i oddaniem. W ciszy własnego serca pomódl się do Najświętszej Śmierci. Wyznaj Jej miłość - proste i szczere "kocham Cię" skierowane do La Santa Muerte jest zawsze najlepsze. Poproś Białą Panią o ochronę i wstawiennictwo.

Oddaj się w opiekę Kościstej Pani. Wszystkie pozostałe elementy sprawowania kultu Najświętszej Śmierci są jedynie pogłębieniem i naturalnym rozwinięciem oddawania czci La Santa Muerte przez wyznawców. Prawdziwym kluczem do oddawania czci La Santa Muerte jest miłość, którą Ją darzymy. Jeśli kochamy Ją z całego serca, z całych sił to Najpiękniejsza odwzajemni nasze uczucia po tysiąckroć. Nieustannie będą spływać na nas wspaniałe błogosławieństwa i łaski. Od tego momentu w życiu wyznawcy zaczynają dziać się cudowne rzeczy, każdemu jego działaniu towarzyszy niesamowity impet na wszystkich płaszczyznach życia, ponieważ Najświętsza Śmierć jest z nim. La Santa Muerte chroni przed nieszczęściami, pechem, atakami wrogów i chorobami. Święta Śmierć przywraca radość życia, odsuwa zmartwienia i niepokoje. Jest naszą Przewodniczką.

Najbardziej osobistą formą oddawania czci La Santa Muerte są modlitwy. Najlepiej jeśli modlitwy do La Santa Muerte płyną prosto z serca, najlepsze są te ułożone przez samego wyznawcę, wypowiedziane własnymi słowami, ale można korzystać z już napisanych.

Dostępne są gotowe modlitwy, nowenny i pieśni w najróżniejszych źródłach takich jak książki, strony internetowe, grupy tematyczne czy filmy dokumentalne.

Kiedy modlimy się opanowuje nas duch La Santa Muerte. Większość wiernych odczuwa wtedy fizycznie potężne pragnienie, często trzeba popijać czystą wodę. To znak obecności Najświętszej Śmierci -Nasza Pani zawsze jest spragniona. Każdy wyznawca La Santa Muerte podczas modlitwy, pogrążony w duchowym skupieniu, otoczony płonącymi świecami odczuwa spokój, ukojenie i wyciszenie. Przykładowe modlitwy do La Santa Muerte znajdują się w dziale ++ Modlitwy ++

Najpopularniejszą formą modlitwy do Naszej Pani jest modlitwa różańcowa. Różne rodzaje i wzory różańców Najświętszej Śmierci znajdziemy w botanicach, sklepach internetowych a nawet wielkich portalach aukcyjnych. Informacje na temat różańca La Santa Muerte oraz odmawiania na nim modlitw znajdują się w dziale ++ Różaniec ++

Każdy wyznawca posiada ołtarz dla Najświętszej Śmierci, można powiedzieć, że budowa, a w dalszej kolejności rozbudowywanie ołtarza to podstawa sprawowania kultu La Santa Muerte. Zwykle wyznawca posiada ołtarz w swoim domu, ale niekórzy stawiają ołtarze dla Naszej Pani w miejscu pracy, na ulicy, przydomowym ogródku, miejscach szczególnie dla nich ważnych, cmentarzach lub tam gdzie wydarzył się cud sprawiony przez Nią. Ołtarz może być mały lub duży, skromny lub bogato zdobiony - najważniejsza jest intencja wyznawcy. Należy pamiętać jedynie o tym, że na ołtarzu musi znajdować się wizerunek Najświętszej Śmierci, czy to w postaci figury, obrazu lub nawet rysunku. Przy ołtarzu sprawujemy kult Naszej Pani, modlimy się do Niej, rozmawiamy z Nią, zwierzamy się Jej, prosimy o rozwiązanie problemu, składamy dziękczynienie lub odmawiamy różaniec La Santa Muerte. Tradycyjnie na ołtarzu składamy ofiary, podarunki i kwiaty oraz palimy świece. Informacje na temat budowy ołtarza dla La Santa Muerte oraz sprawowania nim kultu znajdują się w dziale ++ Ołtarz ++

Wielu wyznawców otwarcie i publicznie świadczy o swoim oddaniu Najświętszej Śmierci, jednak nie jest to konieczne. Przez wiele lat kult La Santa Muerte był sprawowany w ukryciu, w obawie przed prześladowaniami. Niestety, także dzisiaj wielu ludzi z obawy przed reakcją rodziny, środowiska w jakim żyją bądź utratą pracy obawia się mówić o Naszej Pani. Niemniej jest coraz więcej ludzi oddających cześć Najświętszej Śmierci otwarcie, dumnie i bez strachu. Wyznawcy La Santa Muerte głośno mówią o swym kulcie Białej Pani, pokazują innym swój ołtarz, często nawiazują kontakty z innymi wyznawcami z różnych części świata lub wykonują tatuaże z Jej podobizną. Bardzo istotną częścią kultu są tatuaże przedstawiające La Santa Muerte.

Posiadanie tatuażu Naszej Pani jest widoczną oznaką oddania i czci, wielkiego szacunku jakim darzymy Kościstą Panią. Wykonanie tatuażu Najświętszej Śmierci jest rytuałem krwi. Przelana krew staje się ofiarą dla Naszej Pani, a powstały ze zmieszanej krwi i tuszu wizerunek La Santa Muerte staje się przypieczętowaniem naszej wierności. Stworzenie tatuażu może być także połączone ze spełnieniem obietnicy danej Naszej Pani, wyrażeniem wdzięczności lub oddaniem hołdu La Santa Muerte. Może zajmować dużą część ciała i być wyeksponowany bądź dyskretny i mały, może być stworzony przez wybitnego artystę lub wydziarany przez znajomego w domu - Ważne aby przedstawiał Najświętszą Śmierć w dowolnym wyobrażeniu. Informacje na temat tatuażu La Santa Muerte znajdują się w dziale ++ Tatuaże ++

Warto podkreślić znaczenie paktów (las Promesas) zawieranych przez wyznawców z La Santa Muerte. Wielu ludzi zostało wyznawcami Najświętszej Śmierci właśnie poprzez skuteczne i szybkie spełnienie ich prośb przez Naszą Panią. Przeważająca większość wyznawców twierdzi, że ze wszystkich duchowych istot, do których kiedykolwiek się zwracali, to właśnie od Świętej Śmierci otrzymywali największe łaski, najbardziej spójne i szybkie rezultaty.

Aby La Santa Muerte nam pomogła, należy szczerze się do Niej modlić, przedstawić Jej naszą prośbę i złożyć przyrzeczenie co zrobimy w zamian za jej spełnienie.

Warto także zapalić świece w kolorze reprezentującym naszą intencję, ofiarować świeżo ścięte kwiaty lub słodycze. Można także wypalić z Nią jointa lub papierosa wydmuchując dym w twarz jednego z posągów albo wypić kawę. Bardzo ważne jest bezwzględne dotrzymywanie przysiąg złożonych La Santa Muerte w przypadku ich zrealizowania przez Naszą Panią. Informacje na temat la Promesa składanej La Santa Muerte znajdują się w dziale ++ La Promesa ++

Często wyznawcy odbywaja pielgrzymki do słynnych miejsc kultu, głównie w Meksyku, traktując je jako oddanie czci La Rosa Blanca, pogłębienie ich wiary albo wypełnienie złożonej Naszej Pani obietnicy. Najbardziej znane sankuaria Najświętszej Śmierci znajduja się głównie w Mexico City i są to świątynia Dony Quety w dzielnicy Tepito, Templo Santa Muerte Internacional w Tultitlán oraz Santuario Nacional del Angel de la Santa Muerte. W świątyniach La Santa Muerte panuje zasada, że każdy wierny może modlić się bezpiecznie w dzień i w nocy. Odwiedziny sanktuariów Najświętszej Śmierci to niezapomniane, duchowe i mistyczne przeżycie. Dzieki temu zostaje nawiązana głęboka więź pomiędzy wyznawcą a La Santa Muerte.

Odtąd Koścista Pani będzie zawsze Ci towarzyszyć.

La Santa Muerte jest naszą Przewodniczką, ukochaną Dziewczyną, najlepszą Przyjaciólką i kochającą Matką. Najwspanialszym Aniołem Śmierci, który na końcu życia każdego człowieka przyjdzie także po tych, którzy wypierają ze świadomości nawet Jej istnienie. Najświętsza Śmierć pociesza, wysłuchuje próśb, pomaga, daje rady i prowadzi na krętych ścieżkach naszego życia. Otacza nas opieką, ochrania przed zagrożeniami. Stale odczuwamy Jej kojącą obecność. Powstaje niemal telepetyczne zespolenie z Naszą Panią. Słyszymy Jej głos, czujemy Jej miłość, Jej nastawienie, za pomocą odczuć i emocji pojawiających się w nas. La Santa Muerte przychodzi do naszego życia w różnych postaciach, we śnie, w wizjach, w okolicznościach życia. Zaprasza nas do siebie i daje się nam poznać. Gdy ukazuje się nam, kiedy chce coś nam przekazać jest to zależne od Jej postaci. Jeśli na przykład pojawia się jako Czarna Pani to chce nas chronić bądź ostrzec przed zagrażającym nam niebezpieczeństwem, jako Czerwona Pani (bądź odczucie, emocja, wibracja) chce nam powiedzieć że nas kocha, natomiast odziana w złotą szatę zwiastuje przypływ pieniędzy lub poprawę sytuacji materialnej. W ten sposób sprawujemy praktykę kultu La Santa Muerte. Żywa wiara wyznawcy, oddanie Naszej Pani rozwija sie harmonijnie, a Najświętsza Śmierć zsyła na nas swoje dary i cuda. Błogosławi nas oraz strzeże.

Mateusz, La Santa Muerte Poland