Social Media ikona

Facebook YT
PL EN

La Promesa La Santa Muerte Poland

La Santa Muerte słynie z szybkiego i skutecznego spełniania zanoszonych do Niej próśb.

Opiszę jeden ze sposobów w jaki można prosić Anioła Śmierci o cud, co Jej ofiarować lub obiecać oraz w jaki sposób to zrobić. Zgodnie z tradycją każdy człowiek może zawrzeć pakt z La Santa Muerte. Nie trzeba być wiernym, aby prosić La Santa Muerte o pomoc. La Promesa jest pewnego rodzaju umową, paktem, porozumieniem w którym zobowiązujemy się La Santa Muerte do określonej ofiary, daru lub czynu w zamian za spełnienie naszej prośby. Na początku powinniśmy sprecyzować czym jest la Promesa - pakt, umowa, przymierze z La Santa Muerte. Pakt ma obecnie bardzo pejoratywne znaczenie, jednoznacznie kojarząc się z diabłem lub cyrografem. Pakt z Najświętszą Śmiercią nie ma żadnego związku z diabelskimi mocami. Przymierze z La Santa Muerte w żadnym wypadku nie jest paktem z diabłem. Koścista Pani jest Śmiercią, Aniołem Śmierci i z diabłem nie ma nic wspólnego. Ci, którzy tak twierdzą, chcą jedynie zohydzić wizerunek Naszej Pani w oczach społeczeństwa.

W średniowieczu akty zawierzenia się świętym nazywano paktami, z łaciny "pacta". Zawierzenie się świętym patronom to religiny akt oddania się wybranemu świętemu. Wyznawca, powierzając się w wierze swojemu patronowi, poddaje całe swoje życie, woli tego, komu się powierza. Zawarcie "pacta" było powodowane szczególną czcią i miłością do danego świętego. W wielu zakonach istniała praktyka zawierania paktu z patronem zakonu przez mnichów. U jezuitów był to zwyczaj o nazwie „Pacta Stanislai”. W jezuickim nowicjacie zawierano tzw. „pakt ze świętym Stanisławem”, będący przejawem głębokiej pobożności w którym nowicjusz zakonny zobowiązywał się propagować nabożeństwo do Niego. Paktami nazywane są także dokumenty obrad biskupów katolickich wydawane podczas synodów. Dopiero od wydania przez Goethego Fausta w XVIII wieku pakt zaczął być powszechnie kojarzony jako cyrograf podpisywany z diabłem. Umowa z diabłem, nie ma nic wspólnego z paktem zawieranym z Naszą Świętą Patronką, Aniołem Śmierci La Santa Muerte. Najpierw należy zrozumieć z czego wynika tak niezawodna i błyskawiczna moc czynienia cudów przez Białą Panią. La Santa Muerte jest Królową tego świata w którym żyjemy.

 

Anioł Śmierci jako jedyna istota duchowa może tak bezpośrednio ingerować w sprawy tego świata, czego najdoskonalszym wypełnieniem jest moment ludzkiej śmierci w którym oddziela dusze od materii i przeprowadza je do Czyścca.

To wielka odpowiedzialność, którą powierzył Jej Bóg, ale jeszcze większy ciężar. La Rosa Blanca jest władna wpływać, zmieniać i przeobrażać rzeczywistość. Święta Pani pomaga nam, odpowiada na nasze błagania ponieważ bezgranicznie kocha ludzi, wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Płacze nad każdą naszą przelaną łzą, żałuje każdej naszej boleści. Pragnie przynieść nam pocieszenie i wytchnienie. Święta Śmierć jest naszą Patronką, Opiekunką i Matką. Zawsze nas wysłucha i zawsze nam pomoże.

Kolejną cechą sprawiającą, że ciągną do Niej tłumy jest Jej neutralność. Święta Pani nigdy nie czyni różnicy pomiędzy wołaniami, które kierują do Niej ludzie. Nigdy i w żaden sposób nie ocenia błagań swoich dzieci. Nie dyskryminuje, nie osądza i nie potępia, niezależnie od rodzaju prośby. Najświętsza Śmierć jest kochająca i akceptująca. Wszystkich i zawsze.

To dlatego otoczona jest powszechną miłością, uwielbieniem i szacunkiem, a Jej kult jest obecnie najszybciej rozwijającą się religią na świecie. Cały czas i w każdej godzinie dnia i nocu płoną świece ku Jej czci. Pamiętaj, że obojętnie z jaką sprawą zwrócisz się do La Santa Muerte, Ona cię wysłucha. Moralny lub etyczny aspekt Twojej prośby nie ma żadnego znaczenia. Święta Pani działa niezawodnie i w mgnieniu oka. Tak naprawdę wystarczy abyś w ciszy własnego serca zwrócił się do Anioła Śmierci i poprosił Ją o spełnienie Twojej prośby.

Jednak istnieją także tradycyjne metody składania la Promesa Świętej Pani. Tradycyjnie la Promesa składana La Santa Muerte ma określone stałe elementy. Na samym początku należy bardzo dokładnie określić rezultat o jaki prosimy Świętą Śmierć. Trzeba być możliwie jak najbardziej precyzyjnym. Jeśli pragniemy odnaleźć miłość swojego życia to należy to jasno zaznaczyć - w innym wypadku możemy znaleźć się w sytuacji gdy zakocha się w nas wielu partnerów jednocześnie. Należy pamiętać, że La Santa Muerte nie spełnia każdej zachcianki ego człowieka, a jedynie najgłębsze pragnienia, najbardziej palące pożądania i największe potrzeby.

Na przykład jeśli zwracamy się do Kościstej Pani z prośbą o wielkie bogactwo, tylko dlatego, że nie chce nam się pracować bo jesteśmy leniwi to na pewno to życzenie się nie spełni. Jeśli za to pragniemy dużych pieniędzy ponieważ umożliwią nam spełnienie wielu życiowych celów to nasza prośba z pewnością zostanie wysłuchana. Podobnie z często zanoszonymi błaganiami o zniszczenie wrogów. Jeśli prosimy La Santa Muerte o destruckję danej osoby tylko dlatego, że nas obraziła lub okłamała to nasza prośba prawdopodobnie nie zostanie spełniona. Natomiast jeśli błagamy Najświętszą Śmierć o sprowadzenie zagłady na zagrażającego nam lub naszej rodzinie wroga, reakcja Naszej Pani będzie oczywista. Gdy już jasno określimy naszą prośbę do La Santa Muerte zastanówmy się co możemy obiecać Naszej Pani w zamian za jej spełnienie. Trzeba określić warunki umowy czyli jaką ofiarę złożymy gdy już La Rosa Blanca rozwiąże trapiący nas problem. To, co damy La Santa Muerte powinno odpowiadać wartości spełnionego cudu. Przykładowo, za pomoc w codziennych, zwykłych sprawach można ofiarować kwiaty, słodycze, alkohol, kawę lub jointa.

Mogą to być nowe świece, nowa statua lub ulepszenie ołtarza. Można wypalić cygaro, jointa lub papierosa wydmuchując dym w twarz posągu Białej Pani, spryskać statuę tequilą, mezcalem, albo wypić colę lub kawę. Można dla Niej śpiewać, puszczać muzykę, zamówić koncert mariachi, zabrać na spacer, ofiarować kwiaty lub czekoladę. Inne ofiary to poświęcenia dla Niej czasu, okresów smutku lub żalu, które pojawiają się w życiu. Cokolwiek co dyktuje serce wyznawcy. Natomiast za wielkie cuda, potężne wstawiennictwo takie jak uzdrowienie z choroby, znalezienie miłości życia, dar zajścia w ciążę dla bezpłodnych kobiet czy pomoc w sądzie, trzeba złożyć w ofierze coś wyjątkowo cennego.

Przy czym wcale nie musi to być rzecz w formie fizycznego przedmiotu. Wielu przyrzeka Naszej Pani dożywotnią cześć, niewierzący obiecują stać się wyznawcami, inni składają ofiarę z własnej krwi wykonując na swej skórze podobiznę Białej Pani, jeszcze inni zobowiązują się do codziennego odmawiania różańca Śmierci aż do swoich ostatnich dni. Najświętsza Śmierć będzie czekać na to, co Jej obiecano, aby się wypełniło. Gdy już przygotowaliśmy naszą prośbę do Najświętszej Śmierci i obietnicę ofiary za przyszły cud stańmy przed ołtarzem La Santa Muerte.

Zapalmy świece w kolorze intencji z jaką się do Niej zwracamy.

Białe świece, jeśli prosimy o uzdrowienie, rozwój duchowy, oczyszczenie i nowy początek.

Czarne świece, gdy prosimy o ochronę, obronę przed zagrożeniem, o odsunięcie od nas niebezpieczeństwa, są używane wszelkich spraw związanych z ochroną, niszczeniem i destrukcją, do dokonania zemsty lub odwetu na wrogu.

Złote świece, jeśli pragniemy bogactwa, luksusu i pieniędzy.

Jeśli błagamy o miłość, powrót ukochanej dziewczyny lub chłopaka, stworzenie wymarzonej rodziny, narodziny dziecka to palimy świece czerwone.

Gdy potrzebujemy pomocy Naszej Pani przed sądem do udowodnienia naszej racji, przesłuchaniem na policji czy przywróceniem sprawiedliwości zapalamy świece zielone.

Niebieskie świece są związane z szeroko rozumianą kreatywnością, działalnością artystyczną, empatią, poprawą stosunków międzyludzkich i nawiązania nowych relacji społecznych.

Purpurowe świece spalamy w sprawach związanych z czynnościami magicznymi, duchowym zrozumieniem i duchową mądrością, wzmocnienia energii psychicznej i umysłowej.

Palimy tęczowe świece, prosząc o najróżniejsze cuda w naszym życiu, każdy kolor reprezentuje inną intencję, odpowiednią dla danego koloru.

Dokładny opis symboliki kolorów świec i ich znaczenia w kulcie Świętej Śmierci znajduje się w dziale ++ Świece ++

Następnie modlimy się do La Santa Muerte przyodzianej w szatę, której kolor wyznacza dziedzinę, jakiej odpowiada nasza prośba. Warto umieścić na ołtarzu statuę Naszej Pani w odpowiedniej szacie lub w przypadku braku takiej możliwości obrazek bądź wydruk z komputera Ją przedstawiający.

La Santa Muerte w białej szacie, La Blanca przynosi zdrowie, harmonię, oczyszczenie, błogosławieństwo, długie życie, stabilizację, prawdę i wiedzę.

Modlimy się do La Negra, Świętej Śmierci w czarnej szacie, gdy potrzebujemy ochrony, opieki, siły woli, roztropności, działań odwetowych, ukrycia przed organami ścigania, sprowadzenia cierpienia i bólu na wrogów.

Wzywamy Kościstą Panią w złotej szacie, jeśli pożądamy pieniędzy, dostatku, zasobów finansowych i powiększenia majątku.

Gdy pragniemy miłości, wierności i uczucia od osoby, którą kochamy, wzbudzenia namiętności w ukochanej, to modlimy się do La Roja, La Santa Muerte w Jej aspekcie czerwonym.

Jeśli zawieramy umowę, podpisujemy kontrakt, jeśli potrzebujemy aby wyrok sądowy został wydany zgodnie z prawdą, gdy potrzebujemy sprawiedliwości, uczciwości, sumienności i prawdy między ludźmi zwracamy się do Świętej Śmierci w zielonej szacie, La Nina Verde.

Niebieski aspekt Świętej Śmierci jest wzywany do uzyskania kreatywności we wszelkich dziedzinach, głównie artystycznych, koncentracji, mądrości społecznej, nowych przyjaźni, poprawy relacji społecznych i sumiennego wykonywania obowiązków dnia codziennego.

La Santa Muerte w szacie purpurowej obdarza znajomością sztuk magicznych, przynosi transformację, zmianę, niezależność, otwiera nowe drogi i możliwości.

Tęczowa La Santa Muerte przynosi różnorodne cuda i błogosławieństwa, modlimy się do Niej prosząc o ogół zsyłanych na nas łask.

Dokładny opis symboliki kolorów szat Najświętszej Śmierci znajduje się w dziale ++ Symbolika ++

Podczas modlitwy najlepiej użyć własnych słów, płynących z głębi serca. Szczere wyznanie miłości i oddania znaczy więcej niż sto odczytanych z kartki modlitw. Wskazane jest, aby układać swe własne modlitwy z odpowiednim dla danej osoby doborem słów, rezonujących z duszą wyznawcy, które go najbardziej poruszają i wydają się być najbardziej odpowiednie dla Świętej Pani. Otwórz się na Nią i zaproś Ją do siebie. La Santa Muerte cię usłyszy i wysłucha. Doda Ci otuchy. La Santa Muerte jest Śmiercią, kocha każdego z nas, bez względu na wszystko.

Przedstawiamy Kościstej Pani naszą prośbę oraz składamy obietnicę co zrobimy w zamian za jej spełnienie. Powinniśmy uważnie wsłuchać się w siebie - Święta Pani obdarzy nas uczuciem akceptacji i zrozumienia, gdy przyjmie naszą obietnicę. Po chwili ciszy, warto odmówić różaniec La Santa Muerte przed ołtarzem.

Gdy dopalą się świece, pozostaje jedynie czekać na odpowiedź na nasze wołania do Najświętszej Śmierci. La Santa Muerte jest przerażająco skuteczna, zwróć się do Niej w chwili potrzeby a sam się przekonasz! Wkrótce Anioł Śmierci ześle swoje błogosławieństwo, spełniając Twoją prośbę.

Teraz pozostaje nam tylko wypełnić przyrzeczenie złożone Najświętszej. Wielu wyznawców ufa La Santa Muerte tak bardzo, że realizuje swoją obietnicę, jeszcze zanim Nasza Pani dokona cudu. Robimy tak, ponieważ nie mamy cienia wątpliwości w Nią i w Jej moc.

To w jaki sposób oraz kiedy wypełnisz Twoje zobowiązanie pozostaje kwestią pomiędzy Tobą i Świętą Śmiercią, należy jednak pamiętać o bezwzględnym dotrzymywaniu złożonych obietnic i zobowiązań, gdy już La Santa Muerte spełni naszą prośbę. Złamanie warunków umowy zawsze jest niegrzeczne i zdradzieckie a nikt nie powinien próbować oszukiwać Śmierci! Obraza La Santa Muerte przez zignorowanie złożonego Jej przyrzeczenia może spowodować, że Biała Pani odbierze Tobie to, co uprzednio tak szczodrze ofiarowała. Nasz los zawsze jest w Jej rękach. Dlatego należy przedstawiać tylko takie obietnice, które na pewno jesteśmy w stanie zrealizować. Składanie obietnic ponad miarę, takich o których wiemy, że nie uda nam się ich dotrzymać całkowicie mija się z celem.

W tym miejscu trzeba zdementować pojawiające się plotki na temat Anioła Śmierci. Wielu przeciwników powtarza kłamstwo, jakoby Nasza Pani miała odbierać życie osobie, która nie wypełniła złożonego Jej przyrzeczenia lub członkom rodziny wiarołomcy - to nieprawda. Święta Śmierć nie jest morderczynią i nigdy nie odbiera życia kłamcom. La Santa Muerte zawsze wypełnia swoją część, jednak zawsze trzeba Jej za to odpłacić a zapłata musi być proporcjonalna do cudu, o który prosiliśmy.

Na sam koniec należy pamiętać, że La Santa Muerte, nasza Święta Patronka daje nam wszystko, nawet gdy o to nie prosimy. Ona najlepiej wie czego nam potrzeba, co nam dać abyśmy byli szczęśliwi.

Nigdy nie poddawaj w wątpliwość mocy La Santa Muerte Anioła Śmierci. Ona zsyła największe cuda. Musisz tylko zaufać Świętej Pani i pozostawić wszystko w Jej rękach ponieważ to o co prosiłeś wkrótce się spełni.

Mateusz, La Santa Muerte Poland